กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวนันทิกา อภินันท์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวพุทธชาติ ปัญญาดา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

นางสาวพุทธชาติ ปัญญาดา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

Links

ข่าวฝึกอบรม
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พิมพ์ใบประกาศออนไลน์
แผนพัฒนาข้าราชการ อบจ.อบ.การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 1)
บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 2)

บันทึกการอบรม หลักสูตร "การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท." ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 1)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 2)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 3)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 4)

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon

ankara escort çankaya escort ankara escort çayyolu escort kızılay escort çankaya escort eryaman escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort shell download