กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

พิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางการร้องเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบจ.อบ. เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบและรับนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดอ...

กิจกรรมเมื่อ 5 สิงหาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 7/2562

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ...

กิจกรรมเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2562

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 วั...

กิจกรรมเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด
Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7