กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการอบรมวินัย ให้ข้าราชการในสังกัด

>...

+ อ่านรายละเอียด

นายก อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) จ.อุบลราชธานี

>...

+ อ่านรายละเอียด