กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) กรณีเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

  อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบาย ประจำเดือนตุลาคมพร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ประจำปี 2562 ดีเด่น

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562