กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

→ อ่านต่อ

กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียน สังกัด อบจ.อุบลฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพ...

กิจกรรมเมื่อ 24 เมษายน 2562
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมการดำเนินการรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งครู สังกัด อบจ.อุบลฯ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมการดำเนินการรับโอนข้าราชการอื่นมาบ...

กิจกรรมเมื่อ 18 เมษายน 2562
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบร...

กิจกรรมเมื่อ 22 มีนาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7